APROVACIO CONVENI AJUNTAMENT

En el darrer Ple de l´Ajuntament del passat dia 31 de Gener 2009, es va aprovar per unanimitat, el Conveni entre Ajuntament i ADf, amb validesa per 3 anys, prorrogables, i que estableix les rel.lacions entre ambdues institucions, la col.laboració de l´ADF en les activitats de la Vila, i les seves pròpies de tasques de prevenció i extinció d´incendis forestals.
Destaca el desenvolupament del PPI ( Pla de prevenció d´Incendis)que és un programa de neteja, conservació de camins i de zones de baixa combustibilitat (aclarint arbres i vegetació), a la vora de camins, que ja porta gestionant l´ADF va alguns anys, en col.laboració amb Diputació.
També es va aprovar la consignació pressupostària per les tasques de l´ADF i del PPI.
Amb aquest conveni queda establerta i confirmada oficialment la bona relació existent entre aquestes Institucions.
Comparteix