FORMACIO NOUS VOLUNTARIS

La formació és básica per a la seguretat dels voluntaris i l´eficàcia de la seva feina, en un entorn tan perillós com és el foc.
Els nous voluntaris passen necessariàment per un curs, tant teòric com práctic, amb matèries com telecomunicacions, cartografia, primers auxilis, actuació en focs, auto-protecció,... i a més, a la nostra ADF ho complementem amb práctiques i reforç de formació que ens demanen els voluntaris, tant els nous, com els veterans, ja que és important una formació contínua.
A la foto, uns quants nous voluntaris fent práctiques amb mànegues, auto-bomba,moto-bomba,etc...a la finca de Les Ginesteres.
Comparteix