Servei d'Inserció i Teràpia Ocupacional Adolf Goday

Entitat: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia

El Centre Ocupacional ofereix atenció diürna de tipus rehabilitador, potenciant i mantenint les capacitats dels usuaris amb l'objectiu d'aconseguir-ne la màxima integració social i laboral, dins les possibilitats de cadascú.

Funcions:
- Ajustament personal
- Ocupació terapèutica
- Altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent

Capacitat: 32 places destinades a persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta

Comparteix