Reunions de la Junta

La Junta es reuneix cada primer dimarts de mes, a les 20:30 hores a l'Institut.
Comparteix