Declaració: reforma de la normativa de règim local

Declaració del FòrumSD (síndics i defensors) davant les propostes de reforma de la normativa de règim local.
En els darrers temps, des de la nostra posició com a síndics municipals, assumint les nostres funcions de protecció i defensa dels drets de la ciutadania en la proximitat de l'àmbit local, observem amb una gran preocupació el projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local

Comparteix