Instal·lacions i serveis que ofereix l'institut

Vista de la façana sud-est
Instal·lacions i serveis

Tots els espais estan adaptats per minusvàlids, a base de rampes i un ascensor.
Totes les aules i espais del centre disposen de connexió a la xarxa d’ordinadors i a internet (ADSL)

Instal·lacions

Edifici central

- Pl. Semisoterrani:
L’aula d’idiomes, un departament d’Idiomes i Ed. Física. Cantina-menjador i Biblioteca
- Planta baixa:
10 espais, entre aules i laboratoris: 4 aules convencionals, l’aula de Plàstica, l’aula Taller, el Lab. d’Experimentals i l’aula d’atenció a la diversitat, la sala de professors i 1 departament: el de Plàstica, CCSS i Llatí. Cal afegir els despatxos de direcció, cap d’estudis-coordinació pedagògica, sala de visites, consergeria, secretaria i magatzem. Lavabos convencionals i de minusvàlids
- Primera planta: 13 espais entre aules, laboratoris i desdoblaments: 7 aules convencionals, 2 aules de desdoblament, l’aula de tecnologia, l’aula de música, el laboratori de química i l’aula d’experimentals. Cal afegir el despatx de tutoria de 2n cicle i de batxillerat, el departament de matemàtiques i experimentals.
- Segona planta: 8 espais, entre aules i laboratoris 6 aules convencionals i 2 aules d’informàtica.
Cal afegir la tutoria de 1r cicle i el departament de català i castellà.

Gimnàs-sala polivalent i vestidors

El centre disposa d'un gimàs-sala polivalent de 450 m2. amb escenari, magatzem i camerinos, així com vestidors diferenciats per alumnes i monitors. Aquest darrer espai funciona amb energia solar produïda en el mateix institut.

D’altres espais

- 3 pistes poliesportives (1 de dimensions reglamentàries)
- 1 pati de sorra
- 1 espai arbrat
- Lavabos a totes les plantes de l’edifici, pati, vestidors, etc.
- Ascensor
- Rampes d’accés per a minusvàlids
- 1 magatzem extern

Serveis

- Servei de consulta mèdica tots els dimecres a l’hora del pati.
- Totes les aules i despatxos tenen connexió a la xarxa d’ordinadors de l’institut i a internet (ADSL)
- Equips àudiovisuals mòbils
- Servei de reprografia a les hores de pati a disposició dels alumnes
- Les portes exteriors romanen tancades durant l’horari lectiu, d’esbarjo i de menjador.
- Servei de menjador per a tot el curs o ocasionalment. La gestió del menjador correspon al Consell Comarcal del Maresme.

Comparteix