Llar Residència Ma Antònia Besora

Entitat: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia
Capacitat: 14 places destinades a persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta

La Llar-Residència és un centre d'acollida residencial, de caràcter temporal i/o permanent, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport limitat, d'acord amb allò que estableix el Decret 318/2006, del 25 de juliol, dels serveis d'acollida residencial per a persones amb discapacitat.

Ma Antònia Besora pretén afavorir i potenciar les habilitats d'autonomia personal, de la llar, d'oci i de lleure i de la vida comunitària dels usuaris.

Funcions:
- Allotjament
- Acollida i convivència
- Manutenció
- Atenció i cura personal
- Atenció a la salut i a la seguretat personal a la llar
- Foment dels hàbits d'autonomia personal
- Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
- Foment de l'oci i del lleure
- Assessorament i supervisió
- Atenció conductual

Comparteix