Carnet federatiu que dóna cobertura d'accidents a la muntanya

Ja podeu demanar el vostre carnet federatiu a la Sec. MUNTANYA adreçant-vos per mail a muntanya@lamassaccv.org