332.000 catalans es beneficiaran de la llei de dependència

Dijous el Ple del Congrés donarà el vist i plau a la nova Llei de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que reconeixerà un nou dret subjectiu i universal a tots els ciutadans i ciutadanes que, per raons d´edat o per patir alguna discapacitat, no es poden valer per si mateixes a l´hora de realitzar les tasques bàsiques de la vida quotidiana.

Es calcula que actualment hi ha al conjunt de l´Estat un total d´1,3 milions de persones que pateixen algun tipus de dependència, de les quals, unes 332.000 corresponen a Catalunya (el que equival al 4,6% de la nostra població total).. Dins d´aquestes, unes 96.000 pateixen dependència severa (29%), 107.000 dependència moderada (32%) y 129.000 tenen un nivell de dependència lleu (39%).

En la situació actual, aquestes persones son ateses per les famílies i majoritàriament per les dones, i disposen d´un grau d´assistència per part de les administracions públiques molt limitat. Quan entri en vigor la nova llei, a partir de l´1 de gener del proper any i es posi en marxa el nou Sistema per a l´Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD,) la situació d´aquestes persones i de les famílies que en tenen cura canviarà radicalment, ja que podran accedir a serveis de teleasistència, d´ajuda a domicili, places de residències públiques i centres de dia, així com a les ajudes econòmiques per poder contractar assistents professionals.

40.000 nous llocs de treball

El cost d´aquests serveis serà assumit per l´Estat i les comunitats autònomes, i en una part -que no superarà el 30%- pels usuaris, que pagaran en funció del seu nivell d´ingressos. Alhora, la posada en marxa del sistema d´atenció a la dependència suposarà la creació d´un total 40.000 nous llocs de treball en el sector sociosanitari a Catalunya.

Es preveu que la nova llei de la dependència rebi el suport del 90% dels diputats al Congrés, ja que el PP s´ha incorporat finalment a l´acord. Així, només està previst que s´oposin a aquesta ambiciosa reforma social CiU i PNV, que s´han situat en aquesta ocasió a la dreta dels populars. L´oposició de CiU confirma la deriva neoconservadora que des de fa setmanes venim observant en el seu líder Artur Mas, amb les seves propostes reaccionàries i socialment regressives destinades a repartir xecs a les famílies perquè adquireixin serveis al mercat i atorgar beneficis fiscals als que més tenen. En aquest sentit, res diferent del que van fer en els 23 anys que van governar a Catalunya i en els 8 anys que van recolzar les retallades en els drets socials protagonitzades pels Governs d´Aznar.
-------------------------------------------------------------------

Comparteix