Activitats centre obert

És un servei estable a disposició de la població infantil i juvenil del territori en edats compreses entre els 10 i els 18 anys que depèn de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El centre obert funciona de dilluns a divendres amb horari de 15h a 20h i dimarts, dimecres i dijous de 9h a 13h en visites concertades .
Concretament la nostra intervenció es centra en :

Àrea acadèmica : Suport i orientació escolar a nois i noies inscrits de Dilluns a dijous de 16.30h a 19h. Per a menors inscrits

Àrea sòcio afectiva: Tutories individualitzades i tallers formatius.

Àrea lúdic esportiva.: Festes tradicionals i activitats esportives.
Dimecres: Multisports, activitas esportives dirigides per monitor esportiu.
Horaris: 18h a 19h a les instal.lacions del centre obert.Activitat gratuita.
Divendres: Fitness, activitat dirigida per monitora esportiva.
Horaris: 16.30 a 17.30h al Polisportiu de Can Banús.Activitat gratuita.
Divendres: Fútbol sala, activitat dirigida per monitor esportiu.
Horaris: 15.30 a 16.30h al Polisportiu de Can Banús. Activitat gratuita.

Suport i orientació familiar: tallers pràctics per a pares i mares amb fills/es adolescents i assessorament a famílies. Activitats obertes al municipi.

Actualment oferim una programació basada en:
 Espai d’entrada i acollida
 Berenar
 Espai de reforç d’aprentatges
 Tallers lúdics i formatius
 Espai lúdic i sala d’ informàtica
 Projecte Obert als pares:
 Projecte esportiu Obre´t a l´esport que inclou actitvitats de fitnes,futbol,jocs cooperatius, ioga...
 Sortides i excursions
 Espai de tutoria i seguiment individualitzat
 Casal d’ estiu
 Celebració de festes tradicionals(Castanyada, Nadal, Carnestoltes, ...)
 Participació en el Projecte Curriculum obert a l’ IES “Jaume Almera” impartint matèries per potenciar i millorar les habilitats sòcio-afectives, la inserció laboral i el lleure/esport.

També cal dir que la nostra tasca es centra en la coordinació i treball amb xarxa d’ altres agents educatius del municipi i de la comarcacom són l´ educador Social de l’ EBAS, técnics municipals, tutors i professors, equips psicopedagógics…

Comparteix