Per un poble sostenible. No a l'especulació urbanística.

SOS VILASSAR DE DALT
és una plataforma cívica, constituïda per veïns de Vilassar de Dalt, d´edats, ideologies i condicions socials ben diverses, junt amb associacions, entitats i col•lectius locals, que reaccionem davant la perspectiva d´aprovació d´un nou planejament urbanístic en què es preveu un creixement excessiu, que esgota gairebé el territori i compromet les possibilitats de planejament de les futures generacions de vilassarencs.

MANIFESTEM

1. Què volem?
Volem un altre model de creixement urbanístic, que no respongui solament a la pressió urbanística o bé a la demanda i necessitats d´alguns propietaris o grans promotors. Volem que sigui el resultat de les necessitats internes de creixement natural, no una ocupació extensiva en taca d´oli, i que prevegi l´impacte mediambiental. El creixement ha de mantenir el model de poble, amb identitat, i mai ha de ser desmesurat. Volem un model d´habitatge que no trenqui amb les tipologies de Vilassar de Dalt. Un habitatge preferiblement assequible, de lloguer i social.

2. Can Maians: Aturem l´especulació!
Davant el projecte previst per a can Maians, exposem la nostra contrarietat a la majoria de les iniciatives que s´hi pretenen dur a terme. La gran pèrdua d´aquest espai natural i agrari, que ha caracteritzat des de sempre l´entrada del poble, suposa la substitució dels actuals camps de conreu per diferents illes de pisos amb 640 habitatges, una plaça pública amb aparcament soterrat de compra i altres serveis necessaris per a la mateixa promoció. La major part d´aquests habitatges no responen a cap necessitat local, tan sols als interessos especulatius dels promotors. A més, l´estructura que proposen trenca amb l´urbanisme existent al poble: es crea un subpoble que resta diferenciat respecte al nucli.

3. No només habitatges d´alt standing: volem habitatge social i de lloguer
A part dels 640 habitatges a can Maians, en planifiquen uns altres 500 de nous, alguns pendents dintre del planejament anterior. Pel tipus de planejament que fan, la major part d´ells sortiran a un preu no assequible per a la majoria dels vilassarencs. Si aquests es dediquessin només a habitatge social i de lloguer de promoció pública, no caldria utilitzar aquest argument per justificar can Maians.

4. Potenciació de l´espai agrari i l´espai verd: can Maians, pulmó verd
Plantegem per a can Maians una alternativa de futur natural, verda i/o agrària. Ara per ara, la desaparició d´espais agraris a la comarca augmenta desmesuradament i sembla que no ens n´adonem. Volem la conservació i recuperació d´espais verds i agraris dels quals puguem gaudir tots/es i d´aquesta manera defensar la producció alimentària “pròpia” i d´arrel tradicional.
Demanem una redefinició del nou espai industrial Riera de Vilassar com a prolongació natural del polígon Vallmorena, ja que el disseny que es planeja parteix en dos l´espai agrari. Això, junt amb la pretesa urbanització de can Maians, aïlla i augmenta la pressió especulativa sobre el sector de can Torradeta.

5. Del turó d´en Cases a Domènec, passant per la font d´en Colomer:
Preservació de l´espai natural
Durant els darrers vint anys, una de les principals lluites conservacionistes ha estat preservar la façana de muntanya com a espai natural i, per tant, la seva inclusió en el Pla d´espais d´interès natural. Per això, considerem un greu pas enrere la proposta d´urbanitzar el sector de la font d´en Colomer i can Villà. També defensem la preservació del corredor natural i separador de termes com el sector de la Cisa i el turó d´en Cases.

6. Nunca mais la Tela!
Consensuar qualsevol proposta.
El diàleg, el consens i la participació real, especialment amb les parts més afectades, ha de ser la base de partida del nou planejament.
Deplorem situacions com les de la Tela i no se n´han de crear de noves com el Trèvol, l´hort d´en Jaumetó o altres possibles. Creiem que només es poden promoure projectes si és amb l´acord dels directament afectats. Si es segueix actuant així, un altre dia ens pot acabar tocant a qualsevol de nosaltres.

7. Per un comerç tradicional i de proximitat
Denunciem que es planegi una rambla comercial amb un total de 5.000 m2. –equival a diverses grans superfícies-. Defensem el comerç tradicional i de proximitat davant de fórmules equivalents a les grans superfícies comercials. Amb una dècima part n´hi ha prou perquè hi hagi serveis repartits arreu del poble, sobretot en les zones en expansió. Un projecte excessiu pot arruïnar el petit comerç de la resta del poble i desertitzar encara més els nostres carrers.

8. Per un Maresme sostenible
Cal una visió més àmplia que inclogui el nostre entorn comarcal més proper. El Baix Maresme és un sector en vies de saturació que necessita que es redacti d´una vegada un Pla director comarcal que permeti ordenar el creixement conjunt i equilibrat i una millora en la mobilitat (autopista lliure de peatges, foment del transport públic...). Amb aquests objectius, donem suport a les iniciatives i posicionaments de diferents col•lectius locals de la comarca englobats a la coordinadora Xarxa Maresme.

9. En resum, volem un creixement natural: no cal preveure 4.000 nous habitants!
- Creiem que el creixement que es planeja ha de respondre només a les necessitats naturals del poble, tant en quantitat com en tipologia, i en successives etapes graduals. És absurd plantejar un creixement per als propers anys d´un miler llarg d´habitatges, la qual cosa comporta prop d´un 50 per cent més de vilassarencs (ara en som més de 8.000).
- Si els serveis actuals ja són insuficients per als que hi vivim, aquest creixement desmesurat comportarà un col•lapse: el trànsit de vehicles tant dintre del poble com a les entrades –per exemple, vuit enllaços a la rotonda de davant de can Maians on volen fer desembocar la nova avinguda!-, el CAP, les escoles i la llar d´infants, l´aigua, els equipaments esportius, les despeses de manteniment, la policia, el cementiri, els aparcaments... Tot queda petit, insuficient i saturat.
- Això és pa per avui i fam per demà. S´ha de denunciar que es fomenti l´especulació urbanística amb l´excusa de resoldre el problema del finançament actual dels ajuntaments.

VOLEM QUE VILASSAR DE DALT CONTINUÏ SENT UN POBLE!

Vilassar de Dalt, setembre de 2005

Comparteix