Grup Catalònia, pro persones amb discapacitat intel·lectual

El Grup Catalònia (www.grupcatalonia.org) engloba quatre entitats sense ànim de lucre que comparteixen l'objectiu comú d'atendre les persones amb discapacitat intel·lectual, sigui quin sigui el seu grau d'afectació: malaltia mental, trastorn de conducta o problema social associat.

Actualment, gestiona 14 centres d'atenció i un Centre Especial de Treball, i compta amb més de 730 professionals del sector de l'atenció a la discapacitat que atenen més de 750 persones.