Llar Residència Institut Torremar

Entitat: Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia
Capacitat: 67 places destinades a persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta

L'edifici de Torremar és una casa pairal d'influència modernista edificada el 1901 per l'industrial tèxtil vilassarenc Antoni Vives Masiques. El 1928, Lluis Folch i Torres hi va fundar l'Institut Torremar, únic en el seu gènere a Catalunya fins al 1936, per acollir nens amb tot tipus de problemàtica social.

El 1990, la família va cedir l'Institut Torremar a la Generalitat de Catalunya i, des de llavors, el Grup Catalònia se'n fa càrrec de la gestió.
Actualment, l'edifici acull una Llar-Residència i un Centre Ocupacional.

La Llar-Residència és un centre d'acollida residencial, de caràcter temporal i/o permanent, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport limitat, d'acord amb allò que estableix el Decret 318/2006, del 25 de juliol, dels serveis d'acollida residencial per a persones amb discapacitat.
Torremar pretén afavorir i potenciar les habilitats d'autonomia personal, de la llar, d'oci i de lleure i de la vida comunitària dels usuaris.

Funcions:
- Allotjament
- Acollida i convivència
- Manutenció
- Atenció i cura personal
- Atenció a la salut i a la seguretat personal a la llar
- Foment dels hàbits d'autonomia personal
- Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
- Foment de l'oci i del lleure
- Assessorament i supervisió
- Atenció conductual

El Centre Ocupacional ofereix atenció diürna de tipus rehabilitador, potenciant i mantenint les capacitats dels usuaris amb l'objectiu d'aconseguir-ne la màxima integració social i laboral, dins les possibilitats de cadascú.

Funcions:
- Ajustament personal
- Ocupació terapèutica
- Altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent

Comparteix